Strømstans

Vi opplever for tiden for lite strøm i bekken.