Personvernerklæring for Numedal Fiber AS

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Numedal Fiber AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;

Navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, mobilnummer, e-postadresse og passord for kundens WiFi.

I tillegg tilstreber vi å lagre kundedialoger ifm bestillinger, oppsigelser og endringer av tjenester hos oss.

Formål med behandlingen

Vi bruker opplysningene for å kunne:

 • Identifisere deg som kunde eller betaler hos oss
 • drifte dine tjenester hos oss
 • sende deg korrekte fakturaer for de varer og tjenester du handler hos oss via de ulike kanaler du måtte velge å benytte for å motta disse
 • varsle ved driftsavbrudd og feil
 • iverksette tiltak ved uønsket bruk av nettet
 • kommunisere med deg i forbindelse med endringer av avtaler eller leveransevilkår

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Personverforordningens artikkel 6.1 a) og 6.1 b) er vår hjemmel for bruken av dine personopplysninger:

 1. Behandlingen er bare lovlig dersom og i den grad minst ett av følgende vilkår er oppfylt:
  a) den registrerte har gitt samtykke til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål,
  b) behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse,

Innhenting av personopplysninger

Våre kilder for dine personopplysninger er:

 • Bestillinger gjort via nettsiden av deg eller
 • Innsendte papir skjema sendt av deg til oss eller
 • Informasjon gitt av deg til en av våre kundebehandlere pr telefon eller
 • Åpne kilder som for eksempel telefonkataloger

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre.
Det er 2 unntak fra dette:

 • Vi er rettslig forpliktet
 • Det er behov for å oppgi personopplysninger til samarbeidspartnere som skal utføre tjenester for våre kunder på vegne av oss, og hvor disse opplysningene er nødvendige for at vår partner skal kunne utføre sine oppgaver.
  Slik partnere kan være montører, installatører, leverandører eller speditører.
  Informasjon som oppgis vil være navn på kontaktperson, telefonnummer til kontaktperson og adresse til kontaktperson

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din avtale hos oss lagres i våre kunderegistre så lenge du er kunde hos oss. Ved avsluttet kundeforhold slettes informasjonen etter 3 år.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen og personopplysningsloven med gjeldende forskrifter.

Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Personvernombud

Numedal Fiber AS er ikke pålagt å ha et personvernombud.

 

Informasjonssikkerhet

Dine personopplysninger lagres i våre datasystemer.
Disse systemene driftes av våre partnere som har gode rutiner for å sikre informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Kontaktinformasjon

Numedalfiber AS er tilgjengelig på telefon 4063100 alle hverdager 0800-2000, og lør/søn 1000-1400.
I påske og juletider vil disse tidene fravikes, men du finner da oppdaterte åpningstider på våre hjemmesider.

Vi kan også treffes på epost: post@numedalfiber.no

Om du ønsker opplysninger om hva som er lagret av informasjon, få gjort endringer på lagret informasjon eller slette lagret informasjon, er det bare å ta kontakt med oss.