GET har sagt opp avtalen med Numedal Fiber

Torsdag 28.5.2020

Numedal Fiber har lenge hatt et ønske om å kunne tilby sine kunder flere tilbud på TV via fiberen. Av den grunn har vi hatt samtaler med RiksTV en stund, og dette resulterte i en avtale med RiksTV fra 1.4.2020.

Ved utsendt pressemelding om denne avtalen responderte GET svært negativt, og valgte beklageligvis å si opp avtalen mellom GET og Numedal Fiber. GET ønsket primært å få overta all innholdsleveranse i fibernettet i Numedal, men krevde minimum en eksklusiv avtale om TV leveranse. Numedal Fiber kunne ikke innrømme noen av disse kravene.

Noen viktige punkter i denne sammenheng:

  • Vi har fått frist til 1.11 2020 med å stenge ned GET signalet i nettet. Alle GET leveranser blir derfor terminert senest 30.10.2020. Vi har således godt med tid til å gjennomføre en overgang i ryddige former.
  • Numedal Fiber vil sammen med RiksTV gi alle GET kunder et tilbud om nytt abonnement hos RiksTV.
  • Ny dekoder vil følge et RiksTV abonnement uten kostnader – de som har mer enn en dekoder vil få alle erstattet med RiksTV utstyr uten ekstra kostnad.
  • Utstyr fra RiksTV vil være på plass i god til før GET signalet slukkes.
  • RiksTV og Numedal Fiber jobber sammen for å planlegge en smidig overgang for alle kunder.
    Vi ber derfor om at ingen tar kontakt med oss for å be om overgang til RiksTV før vi kommer ut med mer informasjon om hvordan vi ønsker å gjennomføre dette.
  • Vi regner med å starte omleggingen tidligst i september 2020.

Vi beklager at GET valgte denne løsningen, og vi har gitt uttrykk for at dette var et dårlig valg av GET.
For oss er det viktig å forsøke å ivareta dere som kunder, og vi er sikre på at RiksTV vil være en utmerket erstatning for GET.

For de av dere som ønsker å oppdatere dere på hva RiksTV kan tilby anbefaler vi denne siden:

Riks TV

Vi vil legge ut informasjon etterhvert som vi har noe å kommunisere på denne siden. Noen kunder vil også få tilsendt kommunikasjonen pr brev.

Arild Nilsen
Daglig Leder Numedal Fiber AS