GET har sagt opp avtalen med Numedal Fiber

Søndag 4.10.2020

Alle GET kunder er avsluttet hos oss med virkning fra 31.10.20. Det er derfor ikke nødvendig å si opp GET  tjenestene.

Ønsker man å fortsette med RiksTV så haster det å få meldt inn til oss eller å få tatt kontakt med RiksTV om man ønsker å unngå sort skjerm 1.11.20.
Vi har satt frist til 16.10.20 dersom du ønsker at NUFI skal videresende din kontaktinformasjon til RiksTV og du skal være sikker på å ha utstyret i hende innen 1.11.20.
NUFI er inne i en svært hektisk periode og om mange venter til siste slutt kan det bli vanskelig å håndtere alle henvendelsene, så vi anbefaler sterkt at dere som ordner dette så fort som mulig.

Vi har ikke lov til å dele kundedata med RiksTV. Det er derfor 2 måter å gjøre dette på:

 1. Den enkelte kunde kan ringe eller sende epost til RiksTV og gjøre en avtale direkte. Tlf: 210 10 210, e-post kundeservice@rikstv.no. Pass på å informer om at man er kunde hos Numedal Fiber. Da blir man rutet til de rette på kundesenteret hos RiksTV.
  RiksTV trenger litt tid for å sende utstyret, så det er lurt å ikke vente til slutten av oktober før man bestiller – da risikerer man sort skjerm til RiksTV utstyret ankommer.
  https://www.rikstv.no/rikstv-via-fiber/partner/rikstv-via-numedal-fiber
 2. Den enkelte kunde kan sende oss e e-post på post@numedalfiber.no og gi oss et samtykke til å dele kontaktinformasjon med RiksTV. RiksTV vil da ta kontakt med kunden. FRIST for dette er 16.10.20
  Teksten som sendes kan f.eks. være:
  “Jeg godkjenner at Numedal Fiber AS deler mine kontaktdata med RiksTV for at RiksTV skal kunne kontakte meg med et tilbud på TV.
  Hilsen (kundenavn)”

Litt praktisk informasjon

 • Overgang til RiksTV er kostnadsfri.
 • GET utstyret som dere kobler vekk kan enten leveres tilbake til oss eller det kan avhendes der man tar i mot EE avfall.
 • RiksTV sender utstyret i posten – den enkelte kunde må selv koble dette opp.
 • Ved oppkobling er det portene LAN3 eller LAN4 på modemet som skal brukes. Ring oss om det ikke er ledig på en av disse.
 • RiksTV boksen kan motta signaler via nettverkskabel eller trådløst nettverk. Vi anbefaler kabel.
 • RiksTV forskuddsfakturerer, NUFI etterskuddsfakturerer. Det betyr at det blir to fakturaer på TV litt tett på hverandre ved oppstart.
 • De som velger RiksTV kunder vil få faktura for TV fra RiksTV.
 • Alle henvendelser som gjelder RiksTV som produkt eller tjeneste skal rettes til RiksTV.
 • Abonnementet til kunder som ikke ønsker RiksTV blir automatisk avsluttet 31.10.20.
 • Ring oss på 40631000 i åpningstiden 0800-1600 om det er spørsmål til det praktiske ved overgangen.

Tirsdag 1.9.2020

Det nærmer seg slukking av GET signalet i NUFI sitt nett, signalet forsvinner midnatt 1. november. Om kundene ikke har funnet andre løsninger innen 1. november så vil det være sort skjerm.

Vi har ikke lov til å dele kundedata med RiksTV. Det er derfor 2 måter å gjøre dette på:

 1. Den enkelte kunde kan ringe eller sende epost til RiksTV og gjøre en avtale direkte. Tlf: 210 10 210, e-post kundeservice@rikstv.no. Pass på å informer om at man er kunde hos Numedal Fiber. Da blir man rutet til de rette på kundesenteret hos RiksTV.
  Kunden også sende oss en oppsigelse av GET på e-post. Dette sendes til post@numedalfiber.no. GET abonnementet vil da løpe ut den måneden vi mottar e-posten.
  RiksTV trenger litt tid for å sende utstyret, så det er lurt å ikke vente til slutten av en måned før man bestiller – da risikerer man sort skjerm til RiksTV utstyret ankommer.
  https://www.rikstv.no/rikstv-via-fiber/partner/rikstv-via-numedal-fiber
 2. Den enkelte kunde kan sende oss e e-post på post@numedalfiber.no og gi oss et samtykke til å dele kontaktinformasjon med RiksTV. RiksTV vil da ta kontakt med kunden.
  Teksten som sendes kan f.eks. være:
  “Jeg godkjenner at Numedal Fiber AS deler mine kontaktdata med RiksTV for at RiksTV skal kunne kontakte meg med et tilbud på TV. Jeg sier også opp mitt GET abonnement.
  Hilsen (kundenavn)”

Litt praktisk informasjon

 • Overgang til RiksTV er kostnadsfri.
 • GET utstyret som dere kobler vekk kan enten leveres tilbake til oss eller det kan avhendes der man tar i mot EE avfall.
 • RiksTV sender utstyret i posten – den enkelte kunde må selv koble dette opp.
 • Ved oppkobling er det portene LAN3 eller LAN4 på modemet som skal brukes. Ring oss om det ikke er ledig på en av disse.
 • RiksTV boksen kan motta signaler via nettverkskabel eller trådløst nettverk. Vi anbefaler kabel.
 • Vi har en avtale med RiksTV om at kundene får se RiksTV uten kostnad de dagene det er overlapp mellom GET og RiksTV. Får du f.eks. RiksTV utstyret tilsendt i slutten av måneden så kan du starte å se på RiksTV med en gang samtidig som du har GET frem til månedsskiftet. Du betaler kun for GET ut oppsigelsestiden.
 • RiksTV forskuddsfakturerer, NUFI etterskuddsfakturerer. Det betyr at det blir to fakturaer på TV litt tett på hverandre ved oppstart.
 • De som velger RiksTV kunder vil få faktura for TV fra RiksTV.
 • Alle henvendelser som gjelder RiksTV som produkt eller tjeneste skal rettes til RiksTV.
 • Abonnementet til kunder som ikke ønsker RiksTV blir automatisk avsluttet 31.10.20.
 • Ring oss på 40631000 i åpningstiden 0800-1600 om det er spørsmål til det praktiske ved overgangen.

Torsdag 28.5.2020

Numedal Fiber har lenge hatt et ønske om å kunne tilby sine kunder flere tilbud på TV via fiberen. Av den grunn har vi hatt samtaler med RiksTV en stund, og dette resulterte i en avtale med RiksTV fra 1.4.2020.

Ved utsendt pressemelding om denne avtalen responderte GET svært negativt, og valgte beklageligvis å si opp avtalen mellom GET og Numedal Fiber. GET ønsket primært å få overta all innholdsleveranse i fibernettet i Numedal, men krevde minimum en eksklusiv avtale om TV leveranse. Numedal Fiber kunne ikke innrømme noen av disse kravene.

Noen viktige punkter i denne sammenheng:

 • Vi har fått frist til 1.11 2020 med å stenge ned GET signalet i nettet. Alle GET leveranser blir derfor terminert senest 30.10.2020. Vi har således godt med tid til å gjennomføre en overgang i ryddige former.
 • Numedal Fiber vil sammen med RiksTV gi alle GET kunder et tilbud om nytt abonnement hos RiksTV.
 • Ny dekoder vil følge et RiksTV abonnement uten kostnader – de som har mer enn en dekoder vil få alle erstattet med RiksTV utstyr uten ekstra kostnad.
 • Utstyr fra RiksTV vil være på plass i god til før GET signalet slukkes.
 • RiksTV og Numedal Fiber jobber sammen for å planlegge en smidig overgang for alle kunder.
  Vi ber derfor om at ingen tar kontakt med oss for å be om overgang til RiksTV før vi kommer ut med mer informasjon om hvordan vi ønsker å gjennomføre dette.
 • Vi regner med å starte omleggingen tidligst i september 2020.

Vi beklager at GET valgte denne løsningen, og vi har gitt uttrykk for at dette var et dårlig valg av GET.
For oss er det viktig å forsøke å ivareta dere som kunder, og vi er sikre på at RiksTV vil være en utmerket erstatning for GET.

For de av dere som ønsker å oppdatere dere på hva RiksTV kan tilby anbefaler vi denne siden:

Riks TV

Vi vil legge ut informasjon etterhvert som vi har noe å kommunisere på denne siden. Noen kunder vil også få tilsendt kommunikasjonen pr brev.

Arild Nilsen
Daglig Leder Numedal Fiber AS