Hvorfor velge Numedal fiber?

Lokale interesser

Vi kanaliserer mest mulig av våre inntekter tilbake til våre eiere som er e-verkene i dalen. På denne måten bidrar vi til at verdiene som genereres i Numedalen forblir i Numedalen.

Moderne infrastruktur

I tillegg til å være en bedrift som må drive forretning har vi også et samfunnsoppdrag. Vi skal forsøke å tilrettelegge for at så mange som mulig har tilgang til en moderne infrastruktur, og vi har bidratt til at det er brukt mye penger til bygging til områder som ingen andre kommersielle aktører ville brukt penger og tid på.

Lokal tilhørighet

NUFI er en lokal aktør i Numedal. Som en lokal aktør kjenner vi dalen og dens innbyggere, og vi har en nærhet til våre kunder som skiller oss fra de store aktørene.

Personlig kundeservice

Hos oss treffer du mennesker med lokalkunnskap når du ringer. Vi lover at du aldri skal måtte taste masse valg i automatiserte menyer eller at du må forholde deg til en robot hos oss. Vi streber etter at du skal få raske og gode svar av en ekte person med hjertet i bygda.